Kotonteks d.o.o. dobio priznanje Društva za geotehniku Bosne i Hercegovine

Kotonteks.hr
Kotonteks.hr

Team

Društvo za geotehniku Bosne i Hercegovine uručilo je Kotonteksu “Povelju prijateljstva”. Ovo priznanje dodijeljeno je na svečanosti otvaranja GEO-EXPO u Sarajevu u listopadu 2017. godine